info@astrotorroja.es

Missatge de Solstici i Cap d’Any / Mensaje de solsticio y fin de año

L´associació de les comarques de Tarragona

Benvolguts socis,

És la primera vegada que per Cap d’Any em dirigeixo a vosaltres com a President de l’associació, i es fa una mica rar després de tants anys amb Jaume al capdavant. Aprofito una vegada més per a agrair l’enorme labor de Jaume per l’astronomia des que va fundar l’associació, i per cert, la que continua fent com a vocal en la junta directiva. Quan la COVID-19  ho permeti, en 2022 li farem un merescut homenatge.

No sé si tots els socis em coneixen, i segurament és bo que coneguin una mica al President de la seva associació. Porto 16 anys com a soci i molts com a Secretari, és a dir que segurament no soc desconegut, el mateix que el nostre nou vicepresident Antoni Trallero. Però si algú ens vol conèixer millor, pot contactar-nos pels canals de l’associació o al meu correu personal jnietopa23@gmail.com. De la mateixa manera, animo als socis (sobretot als quals normalment participen menys) a fer-nos saber, a la junta directiva, si tenen alguna idea o inquietud per a millorar la AATP o per a viure més a fons l’astronomia.

Per segon any en 2021, la pandèmia ens ha posat difícil, als aficionats a l’astronomia, practicar la nostra afició amb total llibertat per a sortir d’observació en grup o ajuntar-nos per a parlar de les nostres coses. Vam posar en marxa les tertúlies de Pleniluni, via remota, per a seguir connectats. Hi ha hagut ja quatre sessions de gran qualitat, però l’assistència és molt baixa. Ja veurem el que fem. Els enregistraments estan en Vimeo. La pàgina web www.astrotorroja.es també s’està renovant i volem que sigui més útil i dinàmica.

Per a 2022 esperem continuar millorant, amb les nostres limitacions, i sobretot continuar gaudint d’aprendre més sobre el cosmos i per descomptat, fer astrefotos fanfarrones.

De part de la Junta Directiva, felices i saludables solstici i festes per a tots, i les vostres famílies.

Jesús Nieto

President de la AATP


Queridos socios,

Es la primera vez que por Fin de Año me dirijo a vosotros como Presidente de la asociación, y se hace un poco raro tras tantos años con Jaume al frente. Aprovecho una vez más para agradecer la enorme labor de Jaume por la astronomía desde que fundó la asociación, y por cierto, la que sigue haciendo como vocal en la junta directiva. En cuanto la COVID-19  lo permita, en 2022 le haremos un merecido homenaje.

No sé si todos los socios me conocen, y seguramente es bueno que conozcan un poco al Presidente de su asociación. Llevo 16 años como socio y muchos como Secretario, o sea que seguramente no soy desconocido, lo mismo que nuestro nuevo vicepresidente Antoni Trallero. Pero si alguien nos quiere conocer mejor, puede contactarnos por los canales de la asociación o a mi correo personal jnietopa23@gmail.com. De la misma manera, animo a los socios (sobre todo a los que normalmente participan menos) a hacernos saber, a la junta directiva, si tienen alguna idea o inquietud para mejorar la AATP o para vivir más a fondo la astronomía.

Por segundo año en 2021, la pandemia nos ha puesto difícil, a los aficionados a la astronomía, practicar nuestra afición con total libertad para salir de observación en grupo o juntarnos para hablar de nuestras cosas. Pusimos en marcha las tertulias de Plenilunio, via remota, para seguir conectados. Ha habido ya cuatro sesiones de gran calidad, pero la asistencia es muy baja. Ya veremos lo que hacemos. Las grabaciones están en Vimeo. La página web www.astrotorroja.es también se está renovando y queremos que sea más útil y dinámica.

Para 2022 esperamos seguir mejorando, con nuestras limitaciones, y sobre todo seguir disfrutando de aprender más sobre el cosmos y por supuesto, hacer astrofotos chulas.

De parte de la Junta Directiva, felices y saludables solsticio y fiestas para todos, y vuestras familias.

Jesús Nieto

Presidente de la AATP

Català简体中文EnglishFrançaisItalianoPortuguêsEspañol